پکیج های فروشگاه ساز

فروشگاه ساز 100هزار تومانی – شامل : 5000مگابایت فضای هاستینگ یک عدد دامین رایگان به دلخواه.

توجه: دامین رایگان شامل دامین های ir , .co.ir می باشد .در ضمن هزینه ای بابت عدم ثبت دامین عودت داده نمی شود.

سفارش فروشگاه ساز

فروشگاه ساز 50000تومانی – شامل : 500مگابایت فضای هاستینگ یک عدد دامین ای ار رایگان.

توجه: دامین رایگان شامل دامین های ای ار می باشد .در ضمن هزینه ای بابت عدم ثبت دامین ای ار عودت داده نمی شود.

سفارش فروشگاه ساز

فروشگاه ساز 43000 تومانی – شامل : 200مگابایت فضای هاستینگ

این پکیج فاقد دامین می باشد

سفارش فروشگاه ساز

فروشگاه فروش کارت شارژ و کارت اعتباری – شامل : 5000مگابایت فضای هاستینگ یک عدد دامین رایگان به دلخواه.

توجه: دامین رایگان شامل دامین های ir , com , net ,org , biz , .co.ir می باشد .در ضمن هزینه ای بابت عدم ثبت دامین عودت داده نمی شود.

سفارش فروشگاه ساز

فروشگاه ساز مخصوص کتابفروشی – شامل : 5000مگابایت فضای هاستینگ یک عدد دامین رایگان به دلخواه.

توجه: دامین رایگان شامل دامین های ir , .co.ir می باشد .در ضمن هزینه ای بابت عدم ثبت دامین عودت داده نمی شود.

سفارش فروشگاه ساز

فروشگاه ساز فروش فایل های دانلودی – شامل : 5000مگابایت فضای هاستینگ یک عدد دامین رایگان به دلخواه.

توجه: دامین رایگان شامل دامین های ir , .co.ir می باشد .در ضمن هزینه ای بابت عدم ثبت دامین عودت داده نمی شود.

سفارش فروشگاه ساز